Nasze wartości

Od początku swojej działalności firma HML Nosewicz nieustannie się rozwija. Nasz rozwój to nie tylko nowe hale, maszyny czy urządzenia. Nasz rozwój to przede wszystkim rozwój naszych pracowników. Inwestujemy w ich wiedzę i umiejętności poprzez szkolenia i nowe stawiane przed nimi wyzwania. Chcemy, by oferowana przez naszą firmę produkty, spełniały potrzeby, nawet najbardziej wymagających klientów. Zapewniamy dokładność wykonywanych usług oraz terminowość. Stale dążymy do podwyższania jakości tą strategię realizujemy poprzez wdrożenie normy ISO 9001:2015 oraz jej ciągłe rozwijanie.

Najwyższa jakość

Naszym celem jest spełnianie najwyższych standardów jakości, tak aby móc spełniać najbardziej rygorystyczne wymagania klientów. Stale dążymy do podwyższania jakości tą strategię realizujemy poprzez wdrożenie normy ISO 9001:2015 oraz jej ciągłe rozwijanie.

Zespół pracowników

Nasz rozwój to nie tylko nowe hale, maszyny czy urządzenia. Nasz rozwój to przede wszystkim rozwój naszych pracowników: inżynierów, spawaczy, ślusarzy, operatorów i innych wysokiej klasy specjalistów wspierających produkcję. Inwestujemy w ich wiedzę i umiejętności poprzez szkolenia i nowe stawiane przed nimi wyzwania.

Dołącz do nas

Zaufanie

Zaufanie jest podstawą naszych relacji z klientami, dbamy aby nasze produkty były zgodne z wymaganiami klientów i stosowanych w konkretnych przypadkach norm. Każdy element wykorzystany do produkcji jest w pełni identyfikowalny i posiada wymagane certyfikaty

Rozwój

Ciągłe doskonalenie i zmiany są kluczowym elementem pozwalającym na sprostanie stale zmieniającym się potrzebom naszych klientów, przepisów prawa i wymogom bezpieczeństwa.

RODO

Administratorem  danych osobowych jest Zakład Mechaniczny HML Nosewicz Sp. J. Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul.Wiejska 71, adres e-mail: biuro@hmlnosewicz.pl; tel. kontaktowy:  89 767 20 38; 89 767 39 91.Zakres danych osobowych, cele i czas ich przetwarzania: Dane identyfikacyjne i adresowe, NIP, nr telefonu i e-mail – do realizacji zamówienia i dostawy do klienta. Czas przetwarzania:  zgodnie z przepisami wynosi 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym został wystawiony dokument sprzedaży. Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku sprzedaży i dostawy stanowi zamówienie Klienta (Art. 6 ust. 1 b RODO) oraz ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od towarów i usług , ustawa o podatku od osób fizycznych. Nr telefonu i adres e-mail – do informowania o ofercie (marketing) Czas przetwarzania: do czasu odwołania zgody lub do czasu zakończenia działalności przez administratora danych. Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku działań marketingowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą (Art. 6 ust. 1 a RODO). Źródło pozyskania danych osobowych – od osób, których dane osobowe dotyczą Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do uzyskania nieodpłatnej kopii danych, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, zażądania przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonywanie tych celów. Dane udostępnione administratorowi danych  i opisane w pkt. 2 nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom/osobom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione administratorowi danych  i opisane w pkt. 2 nie podlegają  i nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.