Realizowane projekty

 

 

Zakład Mechaniczny HML Nosewicz Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Spółka Jawna

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt:

„Internacjonalizacja przedsiębiorstwa ZAKŁAD MECHANICZNY HML NOSEWICZ JEDNOSTKA INNOWACYJNO-WDROŻENIOWA SPÓŁKA JAWNA na rynek chiński i hiszpański, wytwarzającego specjalistyczne zbiorniki adresowane do branży przemysłowej, ze szczególną rolą branży chemicznej.”

 

Opis projektu:

Zakład Mechaniczny HML Nosewicz Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Spółka Jawna po wnikliwej analizie wybranych rynków podjęła decyzję o przeprowadzeniu ekspansji na rynku zagranicznym: Chin i Hiszpanii. Głównym produktem objętym internacjonalizacją będą zbiorniki adresowane  do branży przemysłowej,

 

W celu świadomego i rozważnego wejścia na rynki Chin i Hiszpanii zaplanowano następujące kroki:

 1. Zakup usługi doradczo-analitycznej w zakresie promocji
 2. Zakup usługi doradczo – analitycznej w zakresie opracowania kluczowych procesów
 3. Zakup usługi marketingowej i offline w zakresie promocji wybranych produktów
 4. Zakup usługi marketingowej i online w zakresie promocji wybranych produktów
 5. Wytworzenie oraz przetłumaczenie zaprojektowanych materiałów promocyjnych
 6. Zorganizowanie udziału Wnioskodawcy w targach ACHEMA 2022 w charakterze wystawcy
 7. Zakup środka trwałego w postaci żurawików warsztatowych
 8. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania do projektowania 3D
 9. Zakup usług doradczych w zakresie wyszukiwania, selekcji klientów i nawiązania kontaktu
 10. Zorganizowanie udziału Wnioskodawcy w misji gospodarczej na terytorium Chin

 

Czas trwania projektu określono na: 09.05.2022 – 04.09.2023 r.                                                                                                                       

 

Cele projektu:

Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na nowych rynkach zagranicznych tj. Chin i Hiszpanii

 

Planowane efekty:

 1. Pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Chin i Hiszpanii
 2. Wzrost przychodów, po przez wzrost eksportu co najmniej o 15 % do końca 2025 roku.
 3. Uzyskanie wzrostu dochodu, który pozwoli na dalsze inwestycje sprzętowe, badawcze i infrastrukturalne w celu zwiększenia konkurencyjności oraz skali działania firmy
 4. Nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

 

Wartość projektu: 996 658,19 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego: 688 802,82 PLN