Mieszalniki przemysłowe

Sprawdź inne produkty

Nowoczesne mieszalniki to urządzenia, które mają specjalistyczne zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Służą do uzyskiwania jednolitych mieszanek składających się z dwóch lub kilku substancji. Są to przede wszystkim mieszalniki materiałów sypkich i proszków.

Mieszalniki na indywidualne zamówienie

Firma HML Nosewicz zajmuje się produkcją mieszalników przemysłowych pod indywidualne zamówienia według potrzeb klienta. Zgodnie z przeznaczeniem mieszalnika starannie planowane są wszystkie niezbędne parametry mieszalnika (parametry uzależnione są od materiału jaki być mieszany), takie jak pojemność zbiornika, moc napędowa, wysokość zawieszania zbiornika, grubość blachy), dzięki czemu mieszalniki są wydajne i idealnie spełniają swoją rolę. Firma HML Nosewicz oferuje maszyny niezawodne i zapewniające wieloletnią pracę, nawet w najcięższych warunkach przemysłowych.

Mieszalniki są częścią profesjonalnej aparatury procesowej, którą wytwarzamy na terenie naszego parku technologicznego. Firma HML Nosewicz realizuje zamówienia na mieszalniki, które spełniają wszystkie niezbędne normy oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dzięki wzmożonej kontroli na każdym etapie produkcji, oddajemy w użytkowanie produkt najwyższej jakości, który posiada niezbędne atesty oraz certyfikaty.

Budowa mieszalników przemysłowych

Mieszalniki są budowane w formie pionowego walca opartego na czterech nogach. Od góry mieszalnik jednopłaszczowy zakończony jest pokrywą, a od dołu dnem. Pokrywa może mieć postać dennicy stożkowej, jednej półpokrywy, dwóch półpokryw lub pokrywy z włazem. Dno mieszalnika może stanowić dennica płaska (pochylona w stronę otworu wlewowego) lub dennica stożkowa. Mieszalniki wyposażone są w mieszadła dopasowane do instalacji. Napęd mieszalnika jednopłaszczowego jest złożony z mieszadła, falownika i motoreduktora. W zależności od potrzeb procesowych stosuje się mieszadła śmigłowe lub ramowe. Wszystkie elementy wykonuje się ze stali nierdzewnej, co zapobiega korozji stwarzającej ryzyko wycieku z mieszalnika.

Rodzaje mieszalników przemysłowych

W sekcji mieszalniki znajdują się różnego rodzaju maszyny służące do mieszania. Oferujemy różne typy mieszalników. Ze względu na budowę wyróżniamy mieszalniki jedno, dwu a także trzypłaszczowe. Mają one szerokie zastosowanie procesowo-technologiczne. Wykorzystywane są w procesach obróbki surowca w wielu gałęziach przemysłu. Wszystkie dostępne mieszalniki zostały pogrupowane według głównych kategorii.

Mieszalniki jednopłaszczowe (zbiornik wewnętrzny)

Zasadniczymi zespołami mieszalnika jednopłaszczowego są zbiornik wewnętrzny (płaszcz wewnętrzny) oraz zespół napędu mieszadła. Mieszalniki jednopłaszczowe nie mają izolacji, dlatego spotykane są też pod nazwą mieszalniki nieizolowane.

Mieszalniki dwupłaszczowe (zbiornik wewnętrzny + izolacja)

Mieszalniki dwupłaszczowe zbudowane są podobnie jak mieszalniki jednopłaszczowe, jednak wyróżnia je płaszcz izolacyjny, który wykonywany jest z wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej. Od zewnątrz izolacja jest osłonięta płaszczem z blachy kwasoodpornej. Spotykane są też pod nazwą zbiorniki izolowane.

Mieszalniki trzypłaszczowe (zbiornik wewnętrzny + płaszcz grzewczy lub chłodzący + izolacja)

Mieszalniki trzypłaszczowe, oprócz izolacji stosowanej w mieszalnikach dwupłaszczowych, posiadają płaszcz grzewczy lub płaszcz chłodzący, wykonywany z blachy kwasoodpornej. Mieszalnik trzypłaszczowy ma kształt walca zakończonego od domu dnem płaskim lub stożkowym, natomiast górna krawędź jest przyspawana do pierścienia nośnego, tworząc wspomniany płaszcz grzewczy lub płaszcz chłodzący.

Mieszalniki pracujące pod próżnią

UMieszalniki działające w atmosferze próżni mają zastosowanie tam, gdzie konieczna jest wysoka jakość produktu wraz z całkowitym usunięciem powietrza z produktu. Mieszalniki próżniowe pozwalają na uzyskanie idealnie gładkiej tekstury pozbawionej pęcherzyków powietrza. Możliwe jest prowadzenie procesów przy obniżonym i podwyższonym ciśnieniu.

Zastosowanie mieszalników w przemyśle

Mieszalniki procesowe ze stali nierdzewnej wykonujemy przede wszystkim dla przemysłu chemicznego (mieszalniki chemiczne na przykład do mieszania barwników przemysłowych, w tym mieszalniki do farb), przemysłu farmaceutycznego (mieszalniki farmaceutyczne do mieszania leków i podłoży biologicznych), przemysłu spożywczego (mieszalniki spożywcze do sporządzania mieszanek produktów żywnościowych, mieszanie mąki z dodatkami do wypieków, mieszanie przypraw czy suszu ziół itd.) oraz przemysłu rolniczego (mieszalniki rolnicze do sporządzania mieszanek nasion oraz mieszalniki pasz dla hodowli).

Natomiast mieszalniki ze stali konstrukcyjnej mają swoje zastosowanie głównie w przemyśle budowlanym (mieszalniki budowlane, w tym np. mieszalniki do betonu i mieszalniki do kleju).

Wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie naszych inżynierów gwarantują, że wykonamy każde zlecenie z uwzględnieniem specyfiki procesu technologicznego danej branży. Każde zamówienie rozpatrujemy indywidualnie, zarówno pod względem specyfiki technicznej, jak i maksymalnej optymalizacji kosztów produkcji. W celu określenia wymagań projektowych oraz możliwości dostarczenia konkretnego mieszalnika zapraszamy do kontaktu.

Nasze produkty

Zobacz wszystkie