Urządzenia ciśnieniowe

Sprawdź inne produkty

Projektujemy urządzenia ciśnieniowe, w tym indywidualne konstrukcje na podstawie dostarczonych wytycznych. Jeśli zachodzi konieczność, konsultujemy niezbędną dokumentację z właściwą jednostką notyfikowaną. Wieloletnie doświadczenie wyniesione z przemysłu wpływa na tworzenie konstrukcji spełniających wymagania naszych klientów.

 

Standardy produkcji urządzeń ciśnieniowych

 

W tym segmencie działalności obowiązują określone warunki techniczne, jakie muszą spełniać urządzenia ciśnieniowe. Działalność projektowa firmy HML Nosewicz obejmuje obliczanie, konstruowanie (w tym dołączenie dokumentacji koncesyjnej, warsztatowej i paszportowej) przy zastosowaniu standardów:
1.EN 13445
2. EN 13480
3. ASME VIII div.1
4. AD 2000
5. WUDT

 

 

Wykonujemy zaawansowane Symulacje Metodą Elementu Skończonego (MES) oraz symulacje CFD.

Zbiorniki ciśnieniowe

 

Zbiorniki ciśnieniowe to urządzenia szeroko wykorzystywane w produkcji przemysłowej. Ich konstrukcja oraz materiał, z którego są wykonane, zależą przede wszystkim od typu urządzenia ciśnieniowego oraz jego przeznaczenia. Firma HML Nosewicz zajmuje się produkcją zbiorników ciśnieniowych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu , które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

 

Jakość potwierdzona certyfikatami

 

Wysoka jakość wykonania potwierdzona jest niezbędnymi certyfikatami. Oprócz standardowych wymogów, wszelkie dodatkowe parametry konsultowane są z klientem, na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej. Poniżej wymienione są oferowane zbiorniki ciśnieniowe zgodne z Dyrektywą 97/23/WE (PED), ASME VIII div.1 87/ 404/ EWG (SPVD), Sound Engineering Practice (SEP) na potrzeby produkcji jednostkowej i seryjnej, według przepisów: PN-EN 13445, AD – MERKBLATT, WUDT/UC/2003.