Zbiorniki ze stali węglowej

Sprawdź inne produkty

Firma HML NOSEWICZ specjalizuje się w produkcji zbiorników ciśnieniowych oraz bez ciśnieniowych ze stali węglowej na przemysł:

• paliwowo-energetyczny
• chemiczny
• mineralny

Zbiorniki moge być wyprodukowane w dowolnej konfiguracji oraz doposażone w zależności od potrzeb klienta. Główne podziały zbiorników to:

 

Podział na orientacje:

• Pionowe
• Poziome

Podział na umiejscowienie:

• Podziemne
• Nadziemne

Podział na kształt/rodzaj dennicy:

• Płaskie
• Stożkowe
• Tłoczone

Podział na skorupy:

• jednopłaszczowe

• dwupłaszczowe

• wielopłaszczowe

Podział ze wzgledu na funkcjonalość:

• magazynowe

• procesowe

• ciśnieniowe CE/PED (97/23/EC)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18 września 2001 r.
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki
bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.