Firma zajmuję się również projektowaniem urządzeń ciśnieniowych, bezciśnieniowych i konstrukcji na podstawie dostarczonych wytycznych. Jeśli zachodzi konieczność, konsultujemy niezbędną dokumentacje z właściwą jednostką notyfikowaną. Doświadczenie wyniesione z przemysłu pozwala na optymalne konstrukcje, adekwatne do możliwości technologicznych naszego, jak i docelowego zakładu, w którym będzie wykonywane urządzenie.

Działalność projektowa obejmuje obliczanie, konstruowanie (dokumentacja koncesyjna, warsztatowa i paszportowa) przy zastosowaniu standardów: ASME, ANSI, API, AD Merkblatt, DIN, EN, UDT, TEMA.

Głównymi narzędziami które biorą udział w procesie projektowania są: VVD (Visual Vessel Design ) oraz SolidEdge. Dotyczy to zbiorników, aparatury i urządzeń ciśnieniowych, bezciśnieniowych wg poniższej klasyfikacji:

Zbiorniki ciśnieniowe

Zbiorniki ciśnieniowe to urządzenia szeroko wykorzystywane w produkcji przemysłowej. Ich konstrukcja oraz materiał, z którego są wykonane, zależą przede wszystkim od typu urządzenia oraz jego przeznaczenia. Firma HML Nosewicz zajmuje się produkcją trwałych i wytrzymałych zbiorników ciśnieniowych, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wysoka jakość wykonania potwierdzona jest niezbędnym certyfikatem. Oprócz standardowych wymogów, wszelkie dodatkowe parametry konsultowane są z Klientem, na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej.

Zbiorniki ciśnieniowe zgodne z Dyrektywą 97/23/WE (PED), 87/ 404/ EWG (SPVD), Sound Engineering Practice (SEP) na potrzeby produkcji jednostkowej i seryjnej, wg przepisów: PN-EN 13445, AD - MERKBLATT, WUDT/UC/2003:

  • Hydrofory
  • Wymienniki płaszczowo rurowe
  • Wymienniki płytowe
  • Wężownice
  • Autoklawy
  • Zbiorniki jedno i dwupłaszczowe
  • Zbiorniki LPG
  • Podgrzewacze wysokoprężne

Suszarka - urządzenie ciśnieniowe - SF203.4 4

Znajdź nas

Kontakt

Zakład Mechaniczny HML NOSEWICZ

11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Wiejska 71
Tel: + 48 89 767 39 91; 767 20 38
Fax: + 48 89 767 03 90
e-mail: biuro@hmlnosewicz.pl

Producent zbiorników HML Nosewicz