Firma HML NOSEWICZ specjalizuje się w produkcji zbiorników ciśnieniowych oraz bez ciśnieniowych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej na przemysł:

 • PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • CHEMICZNY
 • SPOŻYWCZY
 • MLECZARSKI
 • BROWARNICZY
 • KOSMETYCZNY

Jako producent zbiorników ze stali nierdzewnej, dbamy o wysoką jakość zastosowanych materiałów oraz dodatkowych elementów wyposażenia, takich jak aparatura pomiarowa, zawory oraz króćce. Szczególną staranność zachowujemy w procesie produkcji zbiorników przeznaczonych do przechowywania substancji niebezpiecznych. Nasze zbiorniki kwasoodporne charakteryzują się wyjątkową trwałością oraz odpornością. Każdy zbiornik kwasoodporny wytwarzany jest z zachowaniem wszelkich niezbędnych norm i standardów produkcji.

Zbiorniki moge być wyprodukowane w dowolnej konfiguracji oraz doposażone w zależności od potrzeb klienta. Główne podziały zbiorników to:

Podział na orientacje:

 • Pionowe
 • Poziome

Podział na umiejscowienie:

 • Podziemne
 • Nadziemne

Podział na kształt/rodzaj dennicy:

 • Płaskie
 • Stożkowe
 • Tłoczone

Podział na skorupy:

 • zbiorniki jednopłaszczowe
 • zbiorniki dwupłaszczowe
 • zbiorniki wielopłaszczowe

Podział ze wzgledu na funkcjonalość:

 • zbiorniki magazynowe 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18 września 2001 r.
  w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki
  bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.

 • zbiorniki procesowe
 • zbiorniki ciśnieniowe CE/PED (97/23/EC)

Firma HLM Nosewicz jest producentem zbiorników nierdzewnych, które w zależności od wielkości oraz rodzaju konstrukcji, mają szerokie zastosowanie w przemyśle. Zbiorniki mogą pełnić różne funkcje w procesie technologicznym, dlatego właściwe urządzenie musi posiadać odpowiednie wymiary, orientację, kształt dennicy oraz budowę tzw. skorupy. Wszystkie parametry zawarte są projekcie, przygotowywanym przez naszych wykwalifikowanych inżynierów oraz konsultowane z  Klientem, a w razie potrzeby także z jednostką notyfikowaną.

Znajdź nas

Kontakt

Zakład Mechaniczny HML NOSEWICZ

11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Wiejska 71
Tel: + 48 89 767 39 91; 767 20 38
Fax: + 48 89 767 03 90
e-mail: biuro@hmlnosewicz.pl

Producent zbiorników HML Nosewicz