Oferta

W związku z ubieganiem się przez firmę: Zakład Mechaniczny HML Nosewicz Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa s.j. ul. Wiejska 71, 11-100 Lidzbark Warmiński o dofinansowanie projektu pt. :” Internacjonalizacja HML Nosewicz Spółka Jawna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA I INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja , Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na:

Zakup wraz z instalacją Centrum obróbczo-skrawającego Water Jet

Pobierz treść ogłoszenia

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.09.2017 można znaleźć tutaj.

Znajdź nas

Kontakt

Zakład Mechaniczny HML NOSEWICZ

11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Wiejska 71
Tel: + 48 89 767 39 91; 767 20 38
Fax: + 48 89 767 03 90
e-mail: biuro@hmlnosewicz.pl

Producent zbiorników HML Nosewicz