Firma HML Nosewicz od ponad 25 lat zajmuje się spawaniem. Zdobyte doświadczenie oraz praktyczna wiedza pozwalają nam na realizację każdego projektu. Zdobyte przez nas certyfikaty spawalnicze GSI SLV świadczą o najwyższej jakości naszych wyrobów metalowych. Certyfikaty UDT Cert pozwalają nam spawać urządzenia ciśnieniowe podlegające dozorowi technicznemu wg dyrektywy 97/23/WE zarówno na stal czarną jak i nierdzewną.

Do naszych prac wykorzystujemy spawarki najwyższej klasy tj. Esab i Lincoln.

Oferujemy:

  • spawanie stali węglowej,
  • spawanie stali kwasoodpornej,
  • spawanie stali nierdzewnej,
  • oraz spawanie aluminium.

 

Używane przez nas metody spawania:

MIG 131

Metoda MIG 131 (Metal Inert Gas) - wykorzystywana do spawania w różnych pozycjach, zarówno automatycznie jak i półautomatycznie. Polega ona na spawaniu łukowym w osłonie gazu chemicznie obojętnego (np. Argon, Hel lub mieszanki gazowe argonu z helem) za pomocą elektrody topliwej (np. jest to drut lity). W trakcie spawania łuk topi podstawowy materiał ze spoiwem, tworząc tym samym spoinę.

MAG 135

Metoda MAG 135 (Metal Active Gas) - polega na łukowym spalaniu w osłonie gazu, który jest aktywny chemicznie (CO2, CO2 + gaz obojętny). Charakteryzuje się dużą wydajnością i możliwością zautomatyzowania pracy. Metoda MAG wykorzystywana jest w przemyśle ciężkim i maszynowym (do wyrobu konstrukcji stalowych, rurociągów) jak również w przemyśle obróbki cienkich blach (np. branża samochodowa).

TIG 141

Metoda TIG 141 (Tungsten Inert Gas) - polegające na łukowym spalaniu elektrodą nietopliwą, z zastosowaniem gazów obojętnych takich jak Argon, Hel lub ich mieszanki. Dzięki temu spalaniu można łączyć wszystkie metale i stopy, a także je spawać. Stop powstający z roztopionej części materiału podstawowego i spoiwa, którym jest drut, pręt lub pałeczka podawany jest w strefę jarzenia się łuku. Dzięki temu otrzymujemy metal spoiny. Najczęściej jednak spotkamy stopy zbliżone do podstawowych, rodzimych materiałów, zawierające jednak domieszki, powodujące poprawę jakości spawanych połączeń. Metodę tą można również stosować w różnych pozycjach.

SAW 121

Metoda 121, spawanie łukiem krytym (SAW - Submerged Arc Welding) - jest to proces w trakcie którego łuk spawalniczy jarzy się pomiędzy drutem elektrodowym, który podawany jest w sposób ciągły a elementem spawanym (który jest w tym czasie niewidoczny i przykryty warstwą topnika ziarnistego). Jego część stapia się i tworzy warstwę żużla, który da się usunąć. Nieotulony tymczasem drut odwija się ze szpuli albo bębna i zostaje podany przez układ rolek, które napędzane są silnikiem elektrycznym w stronę rowka spoiny. Powyższy proces można przeprowadzić w sposób całkiem zautomatyzowany jak również za pomocą ręcznych uchwytów. Można też wykorzystać kilka elektrod, żeby zwiększyć wydajność spawania. Powyższą metodę najczęściej wykorzystuje się do produkcji zbiorników ciśnieniowych, wytwarzając bardzo duże konstrukcje ze stali, w stoczniach czy też w trakcie prac naprawczych.


W HML oferujemy profesjonalne usługi spawalnicze
Efekt spawania łukiem krytym
Blacha spawana metodą MIG - Metal Inert Gas
Proces spawania łukiem krytym z widoczną warstwą żużla

Znajdź nas

Kontakt

Zakład Mechaniczny HML NOSEWICZ

11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Wiejska 71
Tel: + 48 89 767 39 91; 767 20 38
Fax: + 48 89 767 03 90
e-mail: biuro@hmlnosewicz.pl

Producent zbiorników HML Nosewicz