Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych – Dz.U. poz. 1570).

 

Tytuł projektu: „Uzyskanie certyfikatu wyrobu dla kotłów i zbiorników ciśnieniowych (ASME)”

 

Główny cel projektu: uzyskanie certyfikatu na produkowane kotły i zbiorniki

 

Cele szczegółowe:

  • wejście na nowe rynki eksportowe,
  • wzrost eksportu produktów w ramach dotychczasowych rynków,
  • poszerzenie oferty produktowej.

 

Całkowita wartość projektu: 100.000,00 zł

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 50.000,00 zł

 

Nazwa Beneficjenta: Zakład Mechaniczny HML Nosewicz Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Spółka Jawna